Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

286 Herengracht
Amsterdam, NH, 1016 BX
Netherlands

Toen film nog film was en er met de hand celulose op de frame werd gesneden werdt de uitdrukking "cut to the chase" nog regelmatig gebruikt in stille films eind jaren 30.

De uitdrukking werd gebruikt tijdens het montage proces. In de jaren 30 zaten in veel films ook achtervolgingen.

Cut to the chase, letterlijk: Snij tot de achtervolging in deze context, get to the point.

Cut the chase geloofd hier ook in al gaan wij nog een stapje verder. We cut the chase. Kill our darlings! om tot het best mogelijk resultaat te komen.

Algemene voorwaarden

Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Algemene voorwaarde Cut the chase 2018

Offerte

Voor iedere opdracht wordt door Cut the chase een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

Offertes zijn vrijblijvend en één kalender maanden geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

 

Prijzen en betaling

Alle door Cut the chase opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, verzend- en transportkosten,

beveiliging, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, reis- en verblijfkosten en kosten van inhuur van apparatuur van derden,

tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Cut the chase en Opdrachtgever prijzen in een valuta anders dan de euro zijn overeengekomen, zijn koerswijzigingen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan ik er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Cut the chase de opdrachtgever tijdig inlichten.

Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Cut the chase en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contact persoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de de opdrachtgever te handelen.

Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

1.         Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.

2.         Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)

3.         Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews zijn online via vimeo te zien en worden met een wachtwoord beschermd.

Reis- en verblijfkosten

De reiskostenvergoeding bedraagt 0,24 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur bedraagt de reistijdvergoeding na het eerste uur 50 euro per uur.

Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Iets Met Film kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het  mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

Auteursrecht

Alle door Iets Met Film geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Cut the chase en worden niet beschikbaar gesteld.

Copyright

Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieen willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Iets Met Film. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek en beeldmateriaal.

In geval van copyright schending is Iets Met Film niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Camera materiaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het camera materiaal bij Cut the chase. Dit copyright is wel verhandelbaar.

Tegen een vergoeding kan camera materiaal door Cut the chase worden opgeslagen op HDD. Cut the chaseis niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Cut the chase naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

Betaling

De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

1.         Eerste herinnering: 28 dagen, geen extra kosten

2.         Tweede herinnering: 42 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente die op het moment van facturatie van toepassing zijn.

3.         Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente
Incasso wordt uitgevoerd door Das Incasso.

Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.
De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

Zelfstandigheid

Cut the chase  voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Een DBA overeenkomst zoals door de belastingdienst van bepaalde ZZP-ers wordt verwacht, is dus niet nodig.

Aansprakelijkheid

Iets Met Film is  aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.